Terug naar alle projecten

Elias Beeckman Kazerne

Locatie: Ede
Periode: mei 2017 - eind 2019
Laatste update: september 2019

Voor dit project hebben we asbest verwijderd in combinatie met renovatiesloop. Ook hebben we zorg gedragen voor de infrastructuur en groenvoorzieningen. Dit project is ondertussen grotendeels voltooid. De onderstaande foto's zijn van 2018 en eind 2019. Hierop zijn ook twee groene containers te zien, dit was de tijdelijke installatie om de periode te overbruggen totdat de aansluiting op het warmtenet voltooid was. De laatste 6 foto's zijn gemaakt in november 2017 in de beginfase van het project.